Referanser
Våre tjenester
Kontakt oss

Helgeland Kraft

kampanje nettleie

Kampanjer kan ha forskjellige mål, for eksemplet å øke salget eller å øke kunnskapen på et område.
I denne kampanjen for Helgeland Kraft har vi produsert forskjellig materiell rundt temaet nettleie. Vi har utviklet idé, tekst og layout for to brosjyrer, plakater til intern bruk, og laget display- og facebookannonser.

Helgeland Kraft har et stort ansvar med å frakte strøm på Helgelandskysten. Et økende fokus på kostnader, effektiv og bærekraftig drift gjør at det er viktig for Helgeland Kraft at deres kunder vet hva de betaler for.

Det folk lurer på om nettleie

Nettleie på 1-2-3

Hvorfor må man betale nettleie?

Kan man bare skru opp nettleien?