Referanser
Våre tjenester
Kontakt oss

Helgeland Kraft

logo/profil

Vi fikk oppdraget med å utvikle ny logo og profil for Helgeland Kraft. Vi har utviklet en komplett visuell profil som gir Helgeland Kraft et tydelig og konsistent uttrykk på alle plattformer. Den skal kommunisere fornybar verdiskapning og innovasjon.

Helgeland Kraft produserer og selger strøm fra verdens vakreste kyst. Selskapet har tre
forretningsområder: Strøm, vannkraft og nett.